Tag Archive: historia medycyny

Diane Ducret „Zakazane ciało. Historia męskiej obsesji” – „mężczyzna na opak”

Diane Ducret Zakazane ciało. Historia męskiej obsesji, Wydawnictwo Znak. Mężczyzna na opak, naczynie postawione do góry dnem, zwierzęcy łeb: oto istota kobiecych narządów płciowych, istny gabinet osobliwości. Francuska pisarka i dziennikarka Diane Ducret napisała… Czytaj dalej

Jürgen Thorwald Ginekolodzy -Tyl­ko ten na­ród ma pew­ną przy­szłość, w któ­rym tuż obok fla­gi na­ro­do­wej po­wie­wa­ją na sznur­ku pie­lu­chy.

Jürgen Thorwald Ginekolodzy, Wydawnictwo Marginesy. Fragment wstępu: Cza­sy, kie­dy Thor­wald po­dzi­wiał pio­nie­rów me­dy­cy­ny, a samą hi­sto­rię me­dy­cy­ny opi­sy­wał jako pa­smo wiel­kich osią­gnięć, już mi­nę­ły. Pi­sał: „Gi­ne­ko­lo­dzy będą książ­ką pro­wo­ka­cyj­ną. Opo­wia­da ona o bru­tal­no­ści wie­lu… Czytaj dalej

Jürgen Thorwald „Męska plaga. Seks, pożądanie i kłopoty z prostatą”

Jurgen Thorwald Męska plaga. Seks, pożądanie i kłopoty z prostatą. Opis wydawnictwa: Thorwald bez pruderii kreśli biografie erotyczne Charliego Chaplina, Pabla Picassa czy Herberta George’a Wellsa. Szuka związku między prowadzeniem się mężczyzn a kłopotami… Czytaj dalej