Tomasz Zalewski „Harlem” w trakcie czytania

Tomasz Zalewski „Harlem”, Wydawnictwo WAB „Jak się tu zna­lazłem? Za­wsze chciałem miesz­kać na Man­hat­ta­nie. Ale na­wet w East Vil­la­ge, gdzie wy­naj­mo­wałem kie­dyś skromną klitkę, w 2013 roku czyn­sze oka­zały się za wy­so­kie. Ktoś po­ra­dził: spróbuj… Czytaj dalej