Serge Fauchereau Fantazmatyczny świat Brunona Schulza. Wokół Xięgi bałwochwalczej – „Czy świat Schulza nie jest przypadkiem wielką maszyną w teatralnym sensie słowa? A może też machinacją, która ma nam dać do patrzenia, myślenia, marzenia?”

Serge Fauchereau Fantazmatyczny świat Brunona Schulza. Wokół Xięgi bałwochwalczej, wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, seria: Biblioteka Schulz Forum, przełożyła Paulina Tarasewicz. w trakcie opisu Przez wiele lat moja wiedza na temat twórczości Brunona Schulza ograniczała się… Czytaj dalej