Raymond Qu­ene­au „Psia trawka, czyli pies i ząb” – „– Nie za­mie­rzam też mówić o życiu wszyst­kich lu­dzi. Więc tak to jest: są życia pełne możliwości i życia pełne nie­możności. Człowie­ka, który wi­dzi, że nie­możność za­my­ka przed nim wszel­kie dro­gi, na­zy­wa­my, zda­je się, zroz­pa­czo­nym. Jed­nakże wy­pa­dałoby wie­dzieć, dla­cze­go każda dro­ga jest nie­prze­jezd­na, dla­cze­go okręt to­nie i dla­cze­go dni są czar­ne.”

Raymond Qu­ene­au Psia trawka, czyli pies i ząb ,Wydawnictwo WAB 2014, stron 253. Projekt okładki ciekawy, kontrast kolorów idealnie pasuje do treści. Raymond Qu­ene­au (1903-1976) francuski poeta, powieściopisarz, współzałożyciel OuLiPo – członkowie tworzyli/konstruowali swoje dzieła… Czytaj dalej