Category Archive: Max Blecher

Max Blecher „Zdarzenia w bliskiej nierzeczywistości” – „Żyłem w świecie, który widziałem. Nic nie dało się z tym zrobić”

Max Blecher Zdarzenia w bliskiej nierzeczywistości, Wydawnictwo Pogranicze, rok wydania 2013. Kto mnie obudzi? Precyzyjna rzeczywistość wokół ciągnie coraz bardziej w dół, próbując mnie zatopić. Kto mnie obudzi? Max Blecher Zdarzenia w bliskiej nierzeczywistości, miniatura, która… Czytaj dalej

Zabliźnione serca Max Blecher, Kto raz zo­stał wy­rwa­ny z życia i miał wy­star­czająco dużo cza­su i spo­ko­ju, aby zadać so­bie to jed­no za­sad­ni­cze py­ta­nie o jego sens – to jed­no je­dy­ne py­ta­nie – pozo­stanie za­tru­ty na za­wsze… Oczy­wiście świat będzie ist­niał da­lej, ale ktoś starł już gąbką z rze­czy ich zna­cze­nie…

Zabliźnione serca Max Blecher, Wydawnictwo WAB, seria Nowy Kanon, rok wydania 2013. Okładki z tej serii nie tylko przyciągają wzrok, ale są i niezwykle wymowne. Po przeczytaniu książki inaczej spojrzymy na patrzącego na nas człowieka z czarno-białej… Czytaj dalej