Category Archive: Maciej Zaremba Bielawski

Dom z dwiema wieżami. Maciej Zaremba Bielawski – Spo­ro wiem o tym, jak to jest być ob­cym w ob­cym kra­ju, ale nic o tym, jak być ob­cym we wła­snym.

Maciej Zaremba Bielawski Dom z dwiema wieżami, Wydawnictwo Karakter, z szwedzkiego przełożył Mariusz Kalinowski. Książka napisana i przetłumaczona z dbałością o język. Jak mam na­zy­wać ją, któ­ra no­si­ła trzy imio­na i przy­naj­mniej pięć na­zwisk?… Czytaj dalej

Maciej Zaremba Polski hydraulik i inne opowieści ze Szwecji – Wynika z tego, że w państwie opiekuńczym każdy gest spontanicznej solidarności lub współczucia godzi albo w równość, albo w godność pacjenta.

Maciej Zaremba Polski hydraulik i inne opowieści ze Szwecji, Wołowiec 2012. Zbiór reportaży, Szwecja jakiej nie znałam, poruszający i zaskakujący obraz szwedzkiego społeczeństwa. Rok temu czytałam książkę Macieja Zaremby Bielawskiego Higieniści. Autor opisuje mankamenty… Czytaj dalej