Kate Brown „Plutopia. Atomowe miasta i nieznane katastrofy nuklearne” – „…uniósł swój licznik GM i powiedział do nich: „Dzięki temu urządzeniu potrafię dokładnie powiedzieć, ile owsianki zjadłyście na śniadanie”. Dzieci z radością wystawiły brzuchy, które tykały na poziomie czterdziestu–pięćdziesięciu mikrorentgenów na sekundę. Zaszokowani technicy odstąpili do tyłu. Dzieci stały się źródłami radioaktywności.”

Kate Brown „Plutopia. Atomowe miasta i nieznane katastrofy nuklearne”, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016. „Okres półtrwania plutonu, który wynosi dwadzieścia cztery tysiące lat, gwarantuje przynajmniej pewność zatrudnienia.” Wstęp do książki przypomniał mi trochę wstęp do… Czytaj dalej