Category Archive: Jurgen Thorwald

Jürgen Thorwald Ginekolodzy -Tyl­ko ten na­ród ma pew­ną przy­szłość, w któ­rym tuż obok fla­gi na­ro­do­wej po­wie­wa­ją na sznur­ku pie­lu­chy.

Jürgen Thorwald Ginekolodzy, Wydawnictwo Marginesy. Fragment wstępu: Cza­sy, kie­dy Thor­wald po­dzi­wiał pio­nie­rów me­dy­cy­ny, a samą hi­sto­rię me­dy­cy­ny opi­sy­wał jako pa­smo wiel­kich osią­gnięć, już mi­nę­ły. Pi­sał: „Gi­ne­ko­lo­dzy będą książ­ką pro­wo­ka­cyj­ną. Opo­wia­da ona o bru­tal­no­ści wie­lu… Czytaj dalej

Jurgen Thorwald „Stulecie chirurgów”

Jurgen Thorwald „Stulecie chirurgów„  ur. jako Heinz Bongartz  w 1915, zm. w 2006, Wydawnictwo ZNAK , 2008, przełożył Karol Bunsch. Inne pozycje autora: „Triumf chirurgów: Według zapisków mojego dziadka, chirurga H. St. Hartmanna” (Thorwald… Czytaj dalej

Jürgen Thorwald „Męska plaga. Seks, pożądanie i kłopoty z prostatą”

Jurgen Thorwald Męska plaga. Seks, pożądanie i kłopoty z prostatą. Opis wydawnictwa: Thorwald bez pruderii kreśli biografie erotyczne Charliego Chaplina, Pabla Picassa czy Herberta George’a Wellsa. Szuka związku między prowadzeniem się mężczyzn a kłopotami… Czytaj dalej