„Historia wewnętrzna” – „czło­nek elit nie ma jelit!”

„Powie­dzieć, że nie doce­niamy naszych jelit, to za mało – prawdę mówiąc, czę­sto się ich wręcz wsty­dzimy. Wszystko, co się z nimi wiąże, jest dla nas krę­pu­jące, bo prze­cież czło­nek elit nie ma jelit!… Czytaj dalej