Ed Vulliamy Ameksyka wojna wzdłuż granicy – Są od­zwier­cie­dle­niem spo­łe­czeń­stwa po­zba­wio­ne­go war­to­ści. Nie uwa­żam na­wet, żeby byli jego wro­ga­mi, my­ślę, że są ra­czej jego pro­duk­ta­mi.

Ed Vulliamy Ameksyka wojna wzdłuż granicy, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2012. Ed Vulliamy wykonał kawał dobrej roboty, czego owocem jest Ameksyka wojna wzdłuż granicy, niezwykle wciągający reportaż, aż trudno uwierzyć, że pomimo iż książkę zakupiłam… Czytaj dalej