Język Narzędzie kultury. Daniel L. Everett

Daniel L. Everett Język Narzędzie kultury, ty­tuł ory­gi­nal­ny: Lan­gu­age. The Cul­tu­ral Tool. Wy­da­nie I Kra­ków 2018. Co­per­ni­cus Cen­ter Press Sp. z o.o. Podejście Daniela L. Everetta do języka jest niezwykle ciekawe, nawet taki laik jak… Czytaj dalej