Monthly Archive: Kwiecień, 2014

Emma Larkin „Spustoszenie. NIEOPOWIEDZIANA HISTORIA O KATASTROFIE I DYKTATURZE WOJSKOWEJ W BIRMIE” – „Przy­ła­pa­łam się na pra­gnie­niu, żeby ta roz­dzie­ra­ją­ca li­ta­nia o utra­cie naj­bliż­szych się skoń­czy­ła, ale wciąż po­ka­zy­wa­no mi ofia­ry tra­ge­dii – ro­dzi­ców, któ­rzy stra­ci­li wszyst­kie dzie­ci, dzie­ci, któ­re zo­sta­ły osie­ro­co­ne, i tych, któ­rzy prze­ży­li jako je­dy­ni z ca­łej ro­dzi­ny.”

Emma Larkin Spustoszenie. Nieopowiedziana historia o katastrofie i dyktaturze wojskowej w Birmie, Wydawnictwo Czarne, przekład z języka angielskiego Agnieszka Nowakowska, reportaż. Emma Larkin stara się nie popadać w skrajności opisując historię Birmy, pomimo skąpych źródeł… Czytaj dalej

Scott Carney „Czerwony rynek . Na tropie handlarzy organów, złodziei kości, producentów krwi i porywaczy dzieci.” – Na ile sposobów można sprzedać ludzkie ciało?

Scott Carney, „Czerwony rynek”, Wydawnictwo Czarne. „Chcesz wybrać płeć, co w większości krajów jest nielegalne? Pomoże ci w tym meksykańska klinika. Jesteś za stara na zapłodnienie in vitro w Stanach Zjednoczonych? Załatwisz to na… Czytaj dalej

Oriana Fallaci „Wściekłość i duma” -„Sir, ja kocham Włochy. I czułabym się tak, jak gdybym wyrzekła się matki, gdybym przyjęła obywatelstwo amerykańskie”. Powiedziałam mu również, że moim językiem jest włoski, że po włosku piszę, a na angielski się przekładam, i tyle.”

Oriana Fallaci „Wściekłość i duma”, Cyklady 2004, stron 184. Oriana Fallaci 1929-2006 włoska dziennikarka i pisarka, zasłynęła z ciętego języka, wywiadów: z Henrym Kissingerem, Chomeinim, Indirą Gandhi i naszym Lechem Wałęsą, zanim został… Czytaj dalej

Raymond Qu­ene­au „Psia trawka, czyli pies i ząb” – „– Nie za­mie­rzam też mówić o życiu wszyst­kich lu­dzi. Więc tak to jest: są życia pełne możliwości i życia pełne nie­możności. Człowie­ka, który wi­dzi, że nie­możność za­my­ka przed nim wszel­kie dro­gi, na­zy­wa­my, zda­je się, zroz­pa­czo­nym. Jed­nakże wy­pa­dałoby wie­dzieć, dla­cze­go każda dro­ga jest nie­prze­jezd­na, dla­cze­go okręt to­nie i dla­cze­go dni są czar­ne.”

Raymond Qu­ene­au Psia trawka, czyli pies i ząb ,Wydawnictwo WAB 2014, stron 253. Projekt okładki ciekawy, kontrast kolorów idealnie pasuje do treści. Raymond Qu­ene­au (1903-1976) francuski poeta, powieściopisarz, współzałożyciel OuLiPo – członkowie tworzyli/konstruowali swoje dzieła… Czytaj dalej

Sven Lindqvist „Wytępić całe to bydło” – „Unicestwianie gorszych ras jest usprawiedliwione. Prowadzi bowiem stopniowo do zacierania różnic między rasami, aż wreszcie świat na nowo zaludni jedyna, prawie homogeniczna rasa. Świat, w którym nikt już nie będzie niewolnikiem najszlachetniejszych egzemplarzy żyjącej dziś ludzkości. Tak myślał Wallace.”

Sven Lindqvist „Wytępić całe to bydło”, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2011. Fragment z opisu wydawnictwa WAB: „Zainspirowany Jądrem ciemności Josepha Conrada, Sven Lindqvist ukazuje historię terroru przełomu XIX i XX wieku oraz filozofię unicestwiania ras… Czytaj dalej

J. M. Coetzee „Czekając na barbarzyńców” – „…wtedy zdaję sobie nagle sprawę, do jakich znikomych rozmiarów pozwoliłem im zawęzić swój świat…”

J. M. Coetzee „Czekając na barbarzyńców”, Wydawnictwo Znak, stron 239, rok 2006 – jak dla mnie najlepsza książka autora. Opis książki z wydawnictwa: „Alegoryczna opowieść o władzy i wolności. Z obawy przed najazdami… Czytaj dalej

J.M. Coetzee „Wiek żelaza” – smutne wyznanie na progu śmierci „Życie, powiedział Marek Aureliusz, wymaga umiejętności zapaśnika, nie tancerza. Stanie na własnych nogach jest wszystkim, nie potrzeba pięknych kroków.”

J.M. Coetzee , „Wiek żelaza” , Znak, stron 216 POLECAM Kolejna książka tego autora, a ja nadal muszę sprawdzać płeć pisarza:) – mężczyzna a potrafi tak doskonale oddać kobiecy świat. Książka w formie… Czytaj dalej

J.M. Coetzee „Foe” i wyobrażenia „My wszyscy odczuwamy w sercu ciągoty, by żyć jako ludzie wolni; któż z nas jednak potrafi rzec, co to takiego prawdziwa wolność? (…)Co oznacza wolność, Susan, nie potrzeba nam wiedzieć. Wolność to ledwie słowo, jak każde inne. To podmuch powietrza, siedem liter na tabliczce. To jeno nazwa: tak nazywamy owo pragnienie, o którym mówisz, pragnienie, by żyć jako ludzie wolni. Nas obchodzi pragnienie właśnie, nie nazwa. Jeżeli nawet nie umiemy wyrazić słowami, co to jest jabłko, nie znaczy to wcale, że nie wolno nam jabłka zjeść.”

Wydawnictwo Znak 2007, stron 160, J.M. Coetzee „Foe„ – ciekawa książka, wciągająca, potrzebuję ja strawić:) Od dziecka uczy się nas poprawnego nazywania rzeczy, zachowań, co dobre, a co złe, uczymy się wykonywać określone… Czytaj dalej

„Pogarda” Alberto Moravia – z nudą w tle

„Pogarda” Alberto Moravia , Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 2005, stron 228. Trochę się ponudziłam. Alberto Moravia 1907-1990, włoski dziennikarz i powieściopisarz, autor chętnie wydawany w Polsce, do tej pory ukazały się: „Pogarda”, „Nuda”, „Rzymianka”.… Czytaj dalej

Zabliźnione serca Max Blecher, Kto raz zo­stał wy­rwa­ny z życia i miał wy­star­czająco dużo cza­su i spo­ko­ju, aby zadać so­bie to jed­no za­sad­ni­cze py­ta­nie o jego sens – to jed­no je­dy­ne py­ta­nie – pozo­stanie za­tru­ty na za­wsze… Oczy­wiście świat będzie ist­niał da­lej, ale ktoś starł już gąbką z rze­czy ich zna­cze­nie…

Zabliźnione serca Max Blecher, Wydawnictwo WAB, seria Nowy Kanon, rok wydania 2013. Okładki z tej serii nie tylko przyciągają wzrok, ale są i niezwykle wymowne. Po przeczytaniu książki inaczej spojrzymy na patrzącego na nas człowieka z czarno-białej… Czytaj dalej